Czym jest IPA - IPA Lublin

Czym jest IPA

Czym jest IPA

IPA Jest ...

IPA - czyli International Police Association - jest stowarzyszeniem niezawisłym, łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.  Od 1971 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie złożonym z 360 tys. członków zrzeszonych w 66 sekcjach narodowych,

IPA - posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w policji, emeryci i renciści policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu,

IPA - pogłębia wiedzę kulturalną i doświadczenia swoich członków, jak również wymieniać doświadczenia między krajami, a w ramach swoich możliwości - nieść pomoc w zakresie socjalnym, wspólnie z innymi dążyć do podtrzymywania pokojowego współistnienia na świecie,

IPA - prowadzi szeroki program szkoleniowy we własnym Międzynarodowym Centrum Informacyjno-Szkoleniowym, z finansową dopłatą dla członków IPA. Lokalne, regionalne i międzynarodowe imprezy na wszystkich kontynentach, funduje stypendia zagraniczne pogłębiające i uzupełniające kwalifikacje zawodowe, organizuje corocznie międzynarodowe spotkania młodzieżowe dla dzieci członków IPA oraz seminaria dla młodych adeptów policji. Umożliwia korzystanie z niedrogich domów wczasowych krajowych i zagranicznych oraz wymianę doświadczeń zawodowych. IPA niesie pomoc dla policjantów i ich rodzin, gdy znajdą się w ciężkiej sytuacji życiowej.